GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Corporate Governance

Executive Expertise verbindt met een multidisciplinaire en integrale aanpak de harde en zachte aspecten van governance.

Verantwoorde governance

Onze visie op verantwoorde governance staat in directe relatie met responsible leadership: de kwaliteit en deugdelijkheid van bestuur en toezicht wordt vooral bepaald door de opstelling en het feitelijk gedrag/functioneren van de betreffende leden en dan met name de voorzitters. Daarom heeft GITP het concept van ‘strategisch partnerschap’ tussen bestuur en toezicht gelanceerd. Dit concept benadrukt het belang van het inhoudelijk debat, voorbij de regel- en afvinkcultuur van de afgelopen jaren. Ook in het netwerk binnen en buiten de organisatie kunnen bestuur en toezicht veel meer aan elkaar hebben (waardecreatie): deze institutionele netwerkrol doet een appèl op andersoortige competenties. Bij de bemensing van de topposities dient derhalve meer rekening te worden gehouden met een ‘wijsheid’ die de meer technische competenties te boven gaat.

GITP Executive Expertise verbindt met een multidisciplinaire en integrale aanpak de harde en zachte aspecten van governance. Onze kennis, ervaring en wetenschappelijk instrumentarium zorgen voor maatwerkoplossingen in governance passend bij de unieke cultuur en identiteit van een organisatie. 

Gericht op: 

  • Inrichtingsvragen: het best passende bestuursmodel, de inrichting van de interne besturing en de omgang met stakeholders, het actualiseren van statuten en reglementen.
  • Het functioneren en gedrag van (leden van het) bestuur en toezicht, de interne dynamiek en onderlinge interacties, het organiseren van dialoog, (zelf)evaluaties en dergelijke.
  • De bemensing ervan op basis van profielen en benodigde competenties.

Meer weten over corporate governance?

Neem contact op met Rienk Goodijk