Rijnstate en GITP pakken arbeidstekort in de zorg aan door middel van zij-instroomtraject

Het personeelstekort in het ziekenhuis aanpakken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat klinkt ambitieus, maar wordt in de praktijk gebracht bij Rijnstate. Het ziekenhuis startte begin 2023 een pilot met zij-instromers. Cassandra Winkels, (teammanager Oncologie) en Marjolein Langeweg, (teammanager Neurologie) zijn beiden intensief betrokken bij het traject en delen hun ervaringen.
Adobe Stock 278888438

Bij Rijnstate werken inmiddels zo’n 6.500 medewerkers en het ziekenhuis heeft een prominente rol op het gebied van topklinische zorg in de provincie Gelderland. De afgelopen jaren heeft Rijnstate te maken met toenemende personeelstekorten. De tekorten in de zorg zijn ook op landelijk niveau merkbaar. In maart luidde Conny Helder (Minister Langdurige Zorg & Sport) daarom de noodklok. Uit het bericht dat zij naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat het tekort aan arbeidskrachten in de zorg dit jaar oploopt naar 56.000. De krappe arbeidsmarkt is het beginpunt geweest van de zoektocht, legt Marjolein uit. “We hebben handen aan het bed nodig. Naast dat we op een traditionele manier mensen werven is het goed om ook breder te kijken. Bij Rijnstate staan we echt voor opleiden en ontwikkelen. En dan is een zij-instroomtraject een logische stap.”

Oplossen maatschappelijk probleem
Bij dit zij-instroomtraject riep Rijnstate de hulp van GITP in. Op de vraag of ze tevreden zijn met hoe de pilot tot nu toe verloopt is het antwoord volmondig ‘ja’. “Wat we tot nu toe hebben neergezet, samen met de betrokken partners, is iets waar we heel trots op zijn”, aldus Marjolein. “De samenwerking met de opleidingsinstituten en GITP is gewoon heel prettig. We doen het echt samen. En dat we ook nog eens een bijdrage leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem is extra mooi.”

Maar de stip op de horizon ligt volgens Cassandra verder dan een succesvolle pilot. “Dat er zestien mensen – verdeeld over twee teams – bij ons aan de slag gaan is een prachtig begin, maar ik hoop dat we dit na september kunnen borgen in onze organisatie en continueren.” En ook buiten Rijnstate ziet ze mogelijkheden. Ze pleit voor meer regionale samenwerking. “Dat is in de zorg zo belangrijk, juist met al deze tekorten. Dit soort pilots kunnen bij verpleeg- en verzorgingshuizen en andere ziekenhuizen ook succesvol zijn. Ik ben pas echt tevreden als alle 90 sollicitanten een plek hebben kunnen verwerven binnen de zorgsector. Of dat nu bij ons is, of bij de buren, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.”

Veel animo
Bij de start van het traject bleek gelijk dat er veel animo was. Maar, dat er in twee weken tijd negentig sollicitanten interesse toonden, kwam als een grote verrassing voor beide dames. “Daar hadden we niet op gerekend”, vertelt Cassandra. De groep aanmeldingen bestond enerzijds uit mensen die al werkzaam zijn in de zorg en willen doorgroeien en anderzijds uit carrière-switchers. Marjolein: “Er zijn dus genoeg mensen die in de zorg willen werken, als ze maar het juiste pad kunnen bewandelen.”

Selectieprocedure
Voordat dat daadwerkelijk het geval is, moet er natuurlijk een selectieprocedure plaatsvinden. Dat is waar GITP om de hoek komt kijken. Grofweg bestaat de selectieprocedure uit een speeddate tijdens een informatiebijeenkomst, een mee-loopdag, een individueel gesprek en een assessment. Voor dat laatstgenoemde onderdeel werd GITP ingeschakeld. “Er wordt op verschillende vlakken al langer samengewerkt door Rijnstate en GITP, dus het was niet onlogisch om ook dit bij hen te beleggen”, legt Cassandra uit. “Er is door onze HR-afdeling wel gekeken of zij ook hiervoor de meest geschikte partij waren. Dat bleek het geval. In dit selectietraject hebben ze echt voor meerwaarde gezorgd.”

Assessment GITP zet kandidaten in leerstand
Maar wat heeft de samenwerking met GITP het ziekenhuis in dit traject concreet opgeleverd? Cassandra legt uit dat het assessment een vrij cruciaal onderdeel bleek te zijn in de selectieprocedure. “Zo’n assessment zet iemand direct in de leerstand en geeft ons een completer beeld van de persoon en hoe die zich in de organisatie kan ontwikkelen. Het is echt een stukje risico-inventarisatie, dat voor beide partijen van belang is.” Iemand die het assessment met een onvoldoende afrondt kan dan ook niet door in het traject. Marjolein: “Tijdens het assessment worden niet alleen bepaalde cognitieve vaardigheden getoetst, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Voor onze vakgebieden hebben we een bepaald type mens nodig. Zo’n toets helpt dan enorm om daar inzicht in te krijgen. Voor de kandidaten geeft dit tevens inzicht in hun ontwikkelpotentieel en of de stap naar een opleiding tot verpleegkundige een succes kan worden.”

Tweede kans
Nu, halverwege de pilot zijn de eerste zij-instromers op de werkvloer te vinden. “De groep startte in februari en in september volgt al een tweede lichting!”, vertelt Cassandra enthousiast. Kandidaten met voldoende potentie die eerder afvielen omdat de opleidingsplaatsen gevuld waren, hebben dan wederom een kans. “We kunnen putten uit een enorme groep geïnteresseerden.”

Fijne samenwerking
Gedurende de pilotfase leren beide teammanagers ook van alle ervaringen. “We kijken continu of theorie en praktijk op elkaar aansluiten en halen het net op bij onze studenten. Maar ook de cao en arbeidsvoorwaarden hebben we onder de loep genomen in aanloop naar september”, aldus Cassandra. Ze omschrijft het traject met GITP als een ‘fijne samenwerking’. “GITP is heel open en benaderbaar. Die open vormgeving is passend bij een zij-instroomtraject.” Marjolein herkent zich hierin en vult haar aan: “Als je iets nieuws start is het fijn om zo’n verkenning samen te doen en dat je dat ook echt zo ervaart.”

Benieuwd naar wat GITP voor jouw organisatie kan betekenen?

Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan

Om aan je aanvraag te kunnen voldoen, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan vind u in onze Privacy policy *

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001