Intensieve co-creatie belangrijke factor voor succes bij leiderschapstraject voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

GITP werkt dit jaar samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum aan een traject waar maar liefst 34 managers aan meedoen. Hiermee wil NLR al zijn leidinggevenden stimuleren te blijven leren en ontwikkelen, om zo het maximale uit hun leiderschapskwaliteiten te halen.
NLR Amsterdam

Het ‘Ontwikkel jouw talent’ traject bevat praktijkgerichte leeractiviteiten, die de leidinggevenden van NLR helpen hun faciliterende, stimulerende en inspirerende rol verder te ontwikkelen en in te vullen. In dit bijzondere traject wordt onder andere gekeken naar drijfveren, actuele maatschappelijke thema’s en de verdere ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Het traject bevalt dusdanig goed, dat bij NLR al over een mogelijk vervolg wordt gesproken.

NLR is al ruim een eeuw dé innovatieve kennisorganisatie die zich inzet voor een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart. Tussen 2018 en 2019 hebben zogenaamde leidinggevenden dagen plaatsgevonden voor alle leidinggevenden van NLR. Deze dagen stonden in het teken van het ontwikkelen en versterken van de competenties die passen bij een leiderschapsstijl die de lerende organisatie ondersteunt. Na een evaluatie eind 2019 is besloten pas op de plaats te maken. Er werd geconstateerd dat de leercurve afnam, de dagen te vrijblijvend waren en een duidelijke structuur ontbrak.

Dat kan en moet nu anders, dacht Katja Amelink (Adviseur Learning & Development), die destijds net bij de organisatie in dienst kwam. In de huidige samenwerking met GITP speelt ze een cruciale rol in de opzet en het vormgeven van het traject en het creëren van draagvlak onder de deelnemende leidinggevenden. “Ik wilde een leiderschapstraject ontwikkelen dat past bij de organisatie én de eigen persoonlijkheden, talenten, drijfveren en ontwikkelpunten van de leidinggevenden.”

Kwaliteit ontwikkelen en behouden

Namens GITP is Peter Klijsen (Adviseur, Trainer & Coach) betrokken bij het traject. “Na het bestuderen van het duidelijke en uitgebreide briefing document hebben we besloten om een jaar uit te trekken voor het gehele traject.” Hij begrijpt de urgentie die Katja voelt om het management op een structurele manier te laten blijven ontwikkelen maar wat goed: “Voor een organisatie als NLR is het belangrijk om talent binnen te halen, te behouden en een aantrekkelijke werkgever te zijn.” Goed management is daarbij een cruciale factor. Met onze expertise willen we de kwaliteit van het management versterken, zowel individueel als generiek.”

Inspelen op actuele thema’s

Na een kick-off meeting volgde voor de 34 deelnemers een eerste training: het goede ontwikkelgesprek. Hierbij werd met behulp van acteurs gesprekken met collega’s gesimuleerd en gekeken naar potentiële ontwikkelpunten. Een tweede trainingsdag zoomde in op een belangrijk en actueel thema: diversiteit en inclusie. En onlangs namen de leidinggevenden deel aan een speciaal ontwikkelde game rondom het onderwerp verzuim. Eind dit jaar staat er nog een dag op het programma die volledig is ingericht rondom generatiemanagement. “Dit soort dagen hebben als doel om managers meer grip en inzicht te geven in hoe zij kunnen handelen”, legt Peter uit. “Daarnaast wil je natuurlijk ook dat ze elkaar meer opzoeken rondom vraagstukken op deze thema’s.”

Speciale workshops

Naast de speciale trainingsdagen doen de leidinggevenden intervisie en kunnen ze ook ook gebruik maken van een coach van GITP. Daarnaast zijn er voor hen speciale workshops ontwikkeld. Katja ziet dit als een zeer nuttige en waardevolle toevoeging. “Uit de assessments zijn bepaalde persoonlijke drijfveren en ontwikkelpunten naar voren gekomen. Dat wil je vervolgens ook naar de praktijk vertalen. In samenspraak zijn er vervolgens vijf workshops ontwikkeld rondom de onderwerpen besluitvaardigheid, delegeren, koersvast richting geven, kritisch confronteren en sensitiviteit.”

Van weerstand naar leerstand

Ondanks dat Katja ziet dat het traject door het gros van de leidinggevenden is omarmd, is dat niet zonder slag of stoot gegaan. In het voortraject heeft ze hen allemaal uitgenodigd om mee te denken, zodat ze haar plan kon optimaliseren. “Ik heb tijdens een presentatie over het traject ooit het woordje ‘verplicht’ gebruikt en dat wekte bij een aantal aanwezigen wat weerstand op.” Ze ging daarop nogmaals met de divisiemanagers in gesprek en wist hen te overtuigen dat het verplichte karakter vooral een uitnodiging was om mee te doen en te ontwikkelen. Ondertussen was er continu overleg tussen haar en Peter. “Het contact tussen Peter en mij is heel intensief. We doen dit echt samen. Ik ben niet aanwezig op de trainingsdagen dus het is belangrijk dat hij weet wat er speelt, zodat hij daarop in kan spelen.” Peter erkent en herkent de uitdaging die Katja schetst: “Je hebt hier te maken met gearriveerde professionals, waar een bepaalde autonomie en eigenwijsheid bij hoort. In ons werk zijn we verbinders, dus het belangrijk om elkaar op te zoeken en de waarde van zo’n traject goed uit te leggen.”

In beweging

Volgens Katja weet Peter daarbij de juiste snaar te raken. En niet alleen hij, maar ook de coaches en acteurs verdienen volgens haar een groot compliment. “De trein met leidinggevenden is in beweging gekomen. We zijn nog geen TGV, maar we rijden wel.” Om alle feedback op te halen zijn er tussentijdse evaluaties, met als doel om het traject gaandeweg nóg beter te maken. “De reacties zijn overwegend positief: veel collega’s zien het echt als een mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. En tegelijkertijd nemen we alle feedback ter harte. Daar vragen we dan ook proactief om”, aldus Katja.

‘Het klopt!’

Ondanks dat de samenwerking tussen GITP en NLR een geslaagde match lijkt, was het niet vanzelfsprekend dat partijen met elkaar in zee gingen. Voor dit traject had Katja haar oog laten vallen op drie organisaties, waaronder GITP. Heel moeilijk was de keuze uiteindelijk niet. “Bij de eerste partij had ik het gevoel dat ik niet gehoord werd en mij een standaardplan werd voorgeschoteld. De tweede partij had goede ideeën, maar wilde de directie lostrekken van de overige managers en had bepaalde zaken niet helemaal helder voor ogen. Bij GITP klopte het. En dat is nog steeds zo.”

Intensieve samenwerking

Volgens Katja is er geen sprake van een traditionele opdrachtgevers-opdrachtnemersverhouding. “Op papier natuurlijk wel. Maar we doen het echt samen. Het is een krachtige co-creatie.” Ook Peter spreekt bevlogen over een intensieve samenwerking. “Het is fijn om veel vertrouwen te genieten, zowel van Katja als de leidinggevenden van NLR. Gemotiveerd ben ik altijd, maar ik merk dat ik in dit traject soms ook boven mijzelf kan uitstijgen. Tegelijkertijd vind ik het fantastisch om van dichtbij te zien dat zo’n hoogwaardig bedrijf stappen maakt.” Katja besluit het gesprek met een positief voornemen: “Nu we zien dat de trein rijdt, wil ik ook dat hij blijft rijden. Daar zal de hele organisatie ook in de toekomst de vruchten van blijven plukken. Ik kijk ernaar uit om uit te zoeken hoe we dit traject een vervolg kunnen geven.”

Meer weten over incompany trainingen die jouw organisatie laten groeien?

Meer informatie
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001