Escape Game als selectiemiddel voor management talent programma van de Gemeente Den Haag

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Gemeente Den Haag stond voor een uitdaging bij de selectie van kandidaten voor een management talent programma. Een intern programma voor medewerkers die een leidinggevende functie binnen de gemeente ambiëren. Er kwamen 35 sollicitaties binnen voor slechts zeven plekken. Dat was meer dan voorzien en bovendien wilden ze de selectie graag zo zorgvuldig en objectief mogelijk doen.
Gemeente den haag

Daniela Panebianco, werkt als MD-coördinator bij de Gemeente Den Haag en heeft het proces van werving en selectie voor het management talent programma gecoördineerd. Daniela: “Na een eerste selectie op basis van de motivatiebrief en CV bleven er nog steeds 29 kandidaten over. Dat was te veel om een volgende ronde mee te starten en daardoor kwam de rest van de selectieprocedure in de knel. We moesten dus op zoek naar een andere manier om de juiste schifting te maken.” Gemeente Den Haag werkt al langer samen met GITP voor de inzet van assessments, dus het lijntje was kort. “We dachten al snel aan assessments, omdat we daarmee iets meetbaars in handen hadden over de leidinggevende potentie van de kandidaten”, legt Daniela uit. “Toen zochten we contact met GITP.”

Strakke planning

Het traject van het management talent programma was al opgezet en de planning was strak. “We konden niet uitlopen met het selectieproces, omdat de talenten al in het eerste kwartaal van 2023 starten”, vertelt Daniela. Op basis van de beperkte tijd en het beschikbare budget stelden de GITP adviseurs een combinatie van de Talent Match, een Talent Map en een Escape Game voor. Daniela: “Voor ons een fijne combinatie. De online assessments (Talent Match) en de Talent Map gaven ons objectieve en meetbare inzichten over de leidinggevende capaciteiten van de kandidaten. De Escape Game liet zien hoe ze die leidinggevende vaardigheden in de praktijk inzetten.”

Een lerende ervaring voor kandidaten

Na de Talent Match, voerden alle kandidaten een één-op-één reflectiegesprek met een adviseur van GITP. Daniela: “Door de opzet van het selectieproces leerden alle kandidaten iets van het traject; of ze uiteindelijk nou wel of niet voor het talentprogramma geselecteerd werden. Met de inzichten uit de Talent Match en de één-op-één gesprekken hebben we iedere kandidaat aanknopingspunten aangereikt voor hun ontwikkeling. Dat was voor ons een enorme pré.” Uiteindelijk zijn er 14 kandidaten overgebleven die doorgingen naar de laatste ronde van het selectieproces: de Escape Game.

Praktijkgericht en innovatief

Tijdens de Escape Game moeten kandidaten in groepen ontsnappen uit een spel. Binnen het spel werd elk kwartier een andere kandidaat als leider aangewezen. Anneline van Dijk is adviseur digital bij GITP was van begin tot eind betrokken bij het project en was één van de personen die de kandidaten tijdens de Escape Game observeerde. Anneline: “Deze aanpak gaf ons de mogelijkheid om van iedere kandidaat het gedrag als leidinggevende te observeren. Daarnaast konden we ook andere gedragscomponenten als samenwerken, mondelinge communicatie en zelfinzicht beoordelen. Er is een zogenaamde ‘onzichtbare parel’ komen bovendrijven: iemand die niet eerder is opgevallen, maar nu zowel in aanleg als in gedrag bij de toppers zat.”

Enthousiaste kandidaten

De speelse en innovatieve werkvorm die een Escape Game biedt, maakt het anders dan anders. Deelnemers zijn er ook enthousiast over. Het is een andere manier van solliciteren. Anneline: “Van de deelnemers kregen we veel enthousiaste reacties over deze actieve en speelse manier van solliciteren. Na formele rondes en officiële gesprekken, was dit volgens een aantal van hen echt een verademing en een leuk uitje.”

Daniela vult aan: “Het feit dat het minder traditioneel is, sprak mij erg aan. Het energieke en speelse karakter van een Escape Game paste goed binnen het proces. Het was echt een lerende ervaring voor alle kandidaten.” Dat betekent niet dat Daniela geen verbeterpunten ziet voor een volgende keer: “Omdat we kozen voor drie parallelle groepen, heeft niemand alle kandidaten kunnen observeren. Daardoor is het lastiger om de kandidaten te vergelijken. Maar dat doet niet af aan het feit dat de Escape Game een prima middel is. Het geeft inzicht in gedrag, veel meer dan dat we dat tijdens een gesprek naar boven kunnen halen.”

Kijk naar aanleg én gedrag

Het project is zowel voor de betrokken medewerkers van GITP als voor de gemeente een positieve ervaring: “Het was fijn om zo snel te kunnen schakelen en iets goeds neer te kunnen zetten. Het heeft ons richting gegeven en belangrijke inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld dat het heel goed is om bij een de selectie voor een talentprogramma zowel te kijken naar aanleg met een Talent Map én het gedrag in de praktijk, bijvoorbeeld met een Escape Game”, zegt Daniela. “Die combinatie is heel waardevol om een beslissing te nemen die zo goed mogelijk onderbouwd is.”

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001