Co-creatie motor achter leiderschapsprogramma Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement neemt haar ontwikkeling serieus. Het heeft het een doorlopend programma om leidinggevenden in de organisatie te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten. Sinds 2022 voert Rijkswaterstaat het leiderschapsprogramma uit met GITP. De inzet is een programma waarbij Inclusie & Eigenaarschap de centrale thema’s vormen. Aan het programma nemen ca. 270 directeuren, managers, teamleiders en coördinatoren deel.
Rijkswaterstaat afbeelding

Case Rijkswaterstaat


Margreet van de Werken, programmaleider bij Rijkswaterstaat: “Wij hebben sinds 2019 eigenlijk een doorlopend programma voor onze leidinggevenden. Vier keer per jaar komen we een dag bij elkaar om bepaalde thema’s met elkaar te verkennen en behandelen. Voor dit nieuwe programma wilden we de groep groter maken omdat we merkten dat onze coördinatoren ook een belangrijke rol spelen bij het aansturen van collega’s. We kozen voor Inclusie & Eigenaarschap als thema’s omdat we een omgeving willen zijn waar iedereen zich kan uitspreken, zich prettig voelt en veilig en goed kan werken.” Lucie Gombert, accountmanager bij GITP vult aan: “Wij waren onmiddellijk gecharmeerd van de vraag en het thema. We hebben veel expertise verzameld over inclusie en leiderschap en het trainen van grote groepen past bij GITP. Bovendien sprak het partnership ons erg aan. In co-creatie met je opdrachtgever het best mogelijke programma vormgeven, dat is een unieke manier van samenwerken.”

Een programma met ruimte voor ontwikkeling

Mathilde Maas Kuper, trainer bij GITP: “Op de wens van Rijkswaterstaat hebben we het programma opgebouwd rond het model van Patrick Lencioni dat de voorwaarden voor effectieve teams beschrijft. Het is een gedachtengoed dat wij goed kennen en dat goede aanknopingspunten biedt voor leiderschapsontwikkeling. Bovendien ademt het model eigenaarschap en inclusiviteit.” Margreet vult aan: “Met het model als leidraad zijn we de invulling van bijeenkomsten gaan vormgeven. Daarbij is het zo dat we het programma niet van tevoren in beton gegoten hebben, maar ruimte hebben gelaten om steeds bij te sturen. Iedere bijeenkomst evalueren we en belangrijke inzichten nemen we mee in het volgende deel. Dat doen we in nauwe co-creatie met GITP. Een proces dat tegelijkertijd leuk en spannend is.”

Inspiratie en dan concreet aan de slag

De bijeenkomsten staan in het teken van verbinding, van inspiratie opdoen en met elkaar het eigen gedrag onder de loep nemen. Margreet: “De bijeenkomsten zijn een plek om het gesprek met elkaar te voeren. Daar zetten we allerlei principes voor in. Zo stonden in de eerste sessie persoonlijke verhalen centraal. Dat zet mensen aan het denken. Vervolgens gingen we in kleinere groepen het gesprek aan, waarbij verschillende perspectieven op tafel komen. Dit leidt tot bewustwording van het eigen perspectief, gedrag en hoe onze organisatie ervoor en erin staat.” “Precies,” zegt Mathilde, “Een sterk punt van het programma vind ik ook dat we de theorie ook echt hebben vertaald naar concreet gedrag. Wat betekent dit nu in de praktijk? Deelnemers kunnen situaties inbrengen, bespreken deze met elkaar en kunnen oefenen met acteurs.” “En iedere deelnemer heeft in het programma een buddy om mee van gedachten te wisselen, we houden intervisies en we geven opdrachten en handvatten om mee te aan de slag te gaan in de praktijk,” vertelt Margreet.

Perspectieven boven tafel krijgen

De reacties van de deelnemers op het programma zijn overwegend positief. Mathilde: “Zeker bij de eerste trainingen kwamen behoorlijk wat emoties los. Niet iedereen kon meteen overweg met de manier waarop we de thema’s introduceerden. Hoewel het even schakelen was, leverde dit juist een waardevolle interactie op. Wat er leeft in de organisatie komt dan echt boven tafel.

Eén van de MT-leden zei: “Er is nog nooit zoveel uitgesproken als nu.” “Eens,” zegt Margreet, “toch moet je dan zorgvuldig kijken naar de balans in je aanpak. Soms wil je misschien te snel, te veel. Dan is een open programma echt een uitkomst, daar kun je in de volgende ronde rekening mee houden.”

360 graden

Margreet: “We meten doorlopend wat er gebeurt in het programma. Iedere deelnemer vult na een sessie een evaluatie in. Naast een aantal vaste vragen is er altijd ruimte voor open feedback. Die bekijken we zorgvuldig. Om te kijken naar de ontwikkeling van ieder individu, krijgt iedere deelnemer een 360 graden feedback. Daarbij doe je een zelfevaluatie én vraag je een aantal collega’s om feedback op je zichtbare werkgedrag. Dit geeft een scherp beeld van je ontwikkelpunten.”

Relevant

Margreet: “We hebben in het begin best even aan elkaar moeten wennen, dat is wellicht een logisch gevolg van een samenwerking met een open programma en ruimte voor experiment. Maar al snel hebben we een fijne vorm van samenwerking gevonden. Ik vind co-creatie een krachtig principe en het is heel fijn om de expertise van GITP te kunnen toevoegen aan onze eigen ideeën. Samen hebben we de ambitie om onze leidinggevenden een interessant, relevant en nuttig programma te brengen.”

Meer weten over de incompany trajecten van GITP?

Lees verder
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001