Talent Analytics bij BDO

BDO streeft ernaar om voorop te lopen op het gebied van talentmanagement en wil optimaal gebruikmaken van de talentdata van haar medewerkers door middal van Talent Analytics. GITP heeft deze wens serieus genomen en zet zich volledig in om BDO op een goede manier te ondersteunen.
Bdo offices toronto 8

Case BDO

Talent Analytics voor strategisch talent management

Aan het woord is manager Talent & Management Development bij accountants- en adviesorganisatie BDO.

BDO maakt gebruik van modulair opgebouwde talentidentificatie en talent analytics in het kader van strategisch Talent management, met als doel:

 • Eerder in de loopbaan zicht hebben op de mogelijkheden van werknemers voor de inzet en ontwikkeling van specifieke talenten.
 • Snel inzicht kunnen bieden met als doel werknemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun loopbaanontwikkeling.
 • Mobiliteit bevorderen op basis van inzicht in talent.
 • Aanwezig leiderschapspotentieel met ontwikkelprogramma’s benutten voor organisatieontwikkeling.

De aanpak

BDO heeft 3 profielen opgesteld waarbinnen zij de match maken met de talent van mensen. Deze profielen sluiten aan bij de verschillende loopbaanfases binnen BDO en de kernwaarden van de organisatie:

 • Talentprofiel
 • Managementprofiel
 • Partnerprofiel

Modulair opgebouwde talentidentificatie

Voor objectief onderbouwde selectie- en ontwikkelingsbeslissingen heeft GITP een modulair talentidentificatie systeem ingericht voor BDO. Dit systeem bestaat uit online tooling en diverse live assessment-modules, zoals simulaties, games en interviews. De uitkomsten van de tools en assessments worden weergegeven in rapportages die inzicht geven in de match tussen de persoonlijke talenten en voorkeuren van de kandidaat en de door BDO opgestelde profielen.

BDO heeft voor het interpreteren van deze rapportages (data uit de online tooling) haar eigen adviseurs, recruiters en business partners laten certificeren door GITP. Zij voeren de gesprekken met kandidaten en medewerkers over de match met BDO en het ontwikkelpotentieel op de profielen.

Meten bij overstap naar nieuwe loopbaanfase

Aan de hand van de resultaten van de online tooling en live assessments begeleidt BDO de medewerker met de daadwerkelijke stap naar het volgende profiel. Er is gemeten waar de medewerker staat en wat er nog ontwikkeld kan/moet worden voor de loopbaanstap. BDO geeft vorm aan de verdere talentontwikkeling met coachingsgesprekken en de inzet van online coachingstools. Talentontwikkeling wordt op die manier blijvend gemonitord.

Assessments met BDO-panel

Om ervoor te zorgen dat meer mensen binnen de BDO-organisatie instemmen met assessments, worden de ontwikkelings-assessments samen met GITP ontworpen. 'Vanuit Talent Management hebben wij er voor gekozen om assessments te laten plaatsvinden met een gecombineerd panel. Het panel bestaat uit een leidinggevende uit de business, een adviseur talentmanagement of de HR business partner, en een adviseur van GITP.'

De medewerker kan direct sparren met het panel over hoe te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. Vanuit diverse invalshoeken (business, HR, GITP) krijgt de medewerker inzicht en feedback op zowel de huidige talenten als de nog te ontwikkelen talenten en hoe deze dan voor hem/haar het beste te ontwikkelen zijn.

De toegevoegde waarde van deze aanpak zit in het feit dat een medewerker ook betrokkenheid heeft en aandacht krijgt van een leidinggevende uit zijn/haar praktijk. Dit zorgt ervoor dat het management kan zien welke medewerkers welke medewerkers over welke talenten beschikken. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat de verdere ontwikkeling van de medewerker in de praktijk vorm kan krijgen door het voeren van een opvolggesprek tussen de medewerker, leidinggevende en HR.

Talent analytics voor strategisch talentmanagement

Naast het identificeren van talent voor ontwikkeling en selectie wil BDO de gegenereerde talent data hergebruiken voor strategisch talentmanagement ten behoeve van:

 • bevorderen van mobiliteit op basis van inzicht in wie waar het beste tot zijn recht komt;
 • ontwikkelen van vaardigheden op basis van inzicht in talent;
 • inzicht in welke richting de organisatie kan ontwikkelen;
 • succession planning, opvolging op de langere termijn.

Met Talent analytics verschaft GITP concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers. De resultaten uit de online tooling worden visueel vertaald in een zogenaamde Talent Map.

Deze Talent Map stelt BDO in staat te analyseren hoe de organisatie er op specifieke competenties voor staat en waar het talent voor deze specifieke competenties zich in de organisatie bevindt. Dit inzicht maakt het mogelijk om Talent Management heel gericht en strategisch onderbouwd in te zetten.

Talent analytics verschaft concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers
Talent analytics verschaft concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers

Het Resultaat

Eerder en gerichter talent inzetten en ontwikkelen

'In het kader van talentmanagement streven we ernaar om vroegtijdig inzicht te krijgen in de talenten van onze medewerkers, zodat we hen kunnen begeleiden bij de ontwikkeling ervan. Hiermee geven we de medewerkers de regie over hun eigen ontwikkeling. Aan de hand van de Talent Map kunnen we zelfs naar een groep medewerkers kijken en bepalen wat logisch is qua doorstroom en succession planning. Dit biedt ons gedegen input om een strategisch gesprek te voeren met de directie over de bedrijfsontwikkeling en medewerkers.’

Inrichten van ontwikkelprogramma’s en keuzes in beleid‘

'We zijn sinds 2015 bezig met Talent Analytics. In het begin lag de focus Talent Management in de dagelijkse praktijk, maar nu ligt de focus op het inrichten van strategisch Talent Management. Talent Management wordt hiermee een onmiskenbaar instrument voor het behalen van onze doelstellingen en tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Talent Analytics van GITP geeft ons de handvatten om ontwikkelprogramma’s in te richten en beleidsmaatregelen te nemen die on in staat stellen beschikbaar talent optimaal te benutten voor het realiseren van onze strategie.’

Benieuwd naar wat een Talent Analytics voor jouw organisatie kan betekenen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. We bespreken graag de mogelijkheden.

Vul hier je opmerking en/of vraag in.

Om aan je aanvraag te kunnen voldoen, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan vind je in onze Privacy policy

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001