088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen
Bdo offices toronto 8

Talent Analytics bij BDO

BDO wil vooroplopen in talentmanagement en met talent analytics alles uit haar mensen en de talent data halen wat erin zit. Dit is door GITP serieus opgepakt. Ze zetten alles op alles om ons hierbij goed te bedienen.

Case BDO

Talent Analytics voor strategisch talent management

Aan het woord is manager Talent & Management Development bij accountants- en adviesorganisatie BDO.

BDO maakt gebruik van modulair opgebouwde talentidentificatie en talent analytics in het kader van strategisch talent management, met als doel:

 • Eerder in de loopbaan zicht hebben op de mogelijkheden van werknemers voor de inzet en ontwikkeling van specifieke talenten.
 • Snel inzicht kunnen bieden met als doel werknemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun loopbaanontwikkeling.
 • Mobiliteit bevorderen op basis van inzicht in talent
 • Aanwezig leiderschapspotentieel met ontwikkelprogramma’s benutten voor organisatieontwikkeling
BDO 4

BDO zet strategisch talentmanagement in voor het realiseren van haar strategie. BDO stelt zichzelf daarbij de volgende vragen:

 • Hoe ontwikkelt onze organisatie zich nu en in de toekomst?
 • Zitten onze mensen nu en straks op de juiste plek?
 • Hoe zorgen we dat onze mensen ook over 5 jaar op de juiste plek zitten?
 • Wat hebben we als organisatie te ontwikkelen?

De aanpak

BDO heeft 3 profielen opgesteld waarbinnen zij de match maken met de talent van mensen. Deze profielen sluiten aan bij de verschillende loopbaanfases binnen BDO en de kernwaarden van de organisatie:

 • Talentprofiel
 • Managementprofiel
 • Partnerprofiel

Modulair opgebouwde talentidentificatie

Voor objectief onderbouwde selectie- en ontwikkelingsbeslissingen hebben PiCompany en GITP een modulair talentidentificatie systeem ingericht voor BDO. Dit systeem bestaat uit online tooling en diverse live assessment-modules, zoals simulaties, games en interviews. BDO maatwerkrapportages matchen persoonlijke talenten en voorkeuren met de BDO profielen.

BDO heeft voor het interpreteren van deze rapportagen (data uit de online tooling) haar eigen adviseurs Talent Management, recruiters en business partners laten certificeren door PiCompany. Zij voeren de gesprekken met kandidaten en medewerkers over de match met BDO en de ontwikkelbaarheid op de profielen.

Meten bij overstap naar nieuwe loopbaanfase

Aan de hand van de resultaten van de online tooling en live assessments begeleidt BDDO de medewerker met de daadwerkelijke stap naar het volgende profiel. Er is gemeten waar de medewerker staat en wat er nog ontwikkeld kan/moet worden voor de loopbaanstap. BDO geeft vorm aan de verdere talentontwikkeling met coachingsgesprekken en de inzet van online coachingstools. Talentontwikkeling wordt op die manier blijvend gemonitord.

Assessments met BDO-panel

oor meer draagvlak ten aanzien van assessments binnen de BDO-organisatie vinden de development-assessment modules in co-creatie met GITP / PiCompany plaats. ‘Vanuit Talent Management hebben wij er voor gekozen om assessments te laten plaatsvinden met een gecombineerd panel. Het panel bestaat uit een leidinggevende uit de business, een adviseur talentmanagement of de HR business partner, en een adviseur van GITP.

De medewerker kan direct sparren met het panel over hoe te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. Vanuit diverse invalshoeken (business, HR, GITP) krijgt de medewerker inzicht en feedback op zowel de huidige talenten als de nog te ontwikkelen talenten en hoe deze dan voor hem/haar het beste te ontwikkelen zijn.

De toegevoegde waarde van deze aanpak zit in het feit dat een medewerker ook betrokkenheid heeft en aandacht krijgt van een leidinggevende uit zijn/haar praktijk. De leiding van de business ziet dan ook welke medewerkers met welke talenten binnen BDO actief zijn. Daarnaast borgt BDO hiermee dat de verdere ontwikkeling in de praktijk vorm krijgt, door opvolging van een assessment te doen in een 3-gesprek met medewerker, leidinggevende en HR.’

Talent analytics voor strategisch talentmanagement

Naast talentidentificatie voor ontwikkeling en selectie wil BDO de gegenereerde talent data hergebruiken voor strategisch talentmanagement ten behoeve van:

 • bevorderen van mobiliteit op basis van inzicht in wie waar het beste tot zijn recht komt;
 • ontwikkelen van vaardigheden op basis van inzicht in talent;
 • inzicht in welke richting de organisatie kan ontwikkelen;
 • succession planning, opvolging op de langere termijn.

Met Talent analytics verschaft PiCompany concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers. De resultaten uit de online tooling worden visueel vertaald in een zogenaamde Talent Map.

Deze Talent Map stelt BDO in staat te analyseren hoe de organisatie er op specifieke competenties voor staat en waar het talent voor deze specifieke competenties zich in de organisatie bevindt. Dit inzicht maakt het mogelijk om Talent Management heel gericht en strategisch onderbouwd in te zetten.

Talent analytics verschaft concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers
Talent analytics verschaft concreet inzicht inzake het aanwezige en potentiële talent van de medewerkers

Het Resultaat

Eerder en gerichter talent inzetten en ontwikkelen

In het kader van talentmanagement hebben we eerder in de loopbaan van medewerkers inzicht in waar hun talenten liggen, evenals hoe en waarom ze deze kunnen ontwikkelen. Hiermee geven we de medewerkers de regie over hun eigen ontwikkeling. Aan de hand van de Talent Map kunnen we zelfs naar een groep medewerkers kijken en bepalen wat logisch is qua doorstroom en succession planning. Dit biedt ons gedegen input om een strategisch gesprek te voeren met de directie over de ontwikkeling van de business en medewerkers.’

Inrichten van ontwikkelprogramma’s en keuzes in beleid‘

We zijn sinds 2015 bezig met Talent Analytics. In het begin lag de focus Talent Management in de dagelijkse praktijk, maar nu ligt de focus op het inrichten van strategisch Talent Management. Talent Management wordt hiermee een onmiskenbaar instrument voor het behalen van onze doelstellingen en tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Talent Analytics van PiCompany geeft ons de handvatten om ontwikkelprogramma’s in te richten en beleidsmaatregelen te nemen die on in staat stellen beschikbaar talent optimaal te benutten voor het realiseren van onze strategie.’

BDO

Over BDO

Bdo logo 200
 • Sinds 1935
 • Internationale accountants- en adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf
 • 1.400 vestigingen in 158 landen, waarvan 27 in Nederland
 • 67.000 werknemers, 2.400 in Nederland
 • Omzet in Nederland ruim 249 miljoen euro in 2016
 • Hoofdkantoor Internationaal Brussel
 • Hoofdkantoor Nederland Eindhoven
 • www.bdo.nl


contact

Wij helpen je graag verder

Mark van Ieperenburg 7990

Mark van Ieperenburg

Sr. Adviseur

Ik zie mijn rol als vertaler van data maar wel vanuit contact.

Ik zie mijn rol als vertaler van data maar wel vanuit contact. Het mooie van data is dat het soms op bijzonder scherpe manier dat bloot legt wat je normaal gesproken niet ziet. Dan kom je heel dicht bij organisaties, teams en individuen. En de charme van het vak is dat je patronen kunt ontrafelen

Kennisdomein

 • Talent analytics
 • Talent management
 • Performance management
 • Wendbaarheid
 • Competenties
 • Loopbaan
m.van.ieperenburg@gitp.nl
Annick Raymakers 9512

Annick Raymakers

Sr. Adviseur

Een persoonlijke aanpak combineer ik met pragmatische zakelijkheid

Ik ben een bevlogen, enthousiaste adviseur, die vooral goed thuis is in de zakelijke, financiële en commerciële dienstverlening. Ik heb een internationale focus omdat ik jarenlang in het buitenland heb gewoond en gewerkt.

Een persoonlijke aanpak combineer ik met pragmatische zakelijkheid. Daarmee ben ik in staat inhoudelijke oplossingen te realiseren die optimaal aansluiten bij de vraag van onze klanten.

Door persoonlijke levenservaringen gesterkt zoek ik vooral naar de positieve kant van een vraagstuk. Ik ben betrokken bij gesprekspartners. Het tot stand brengen van verbinding tussen partijen geeft mij bij uitstek energie.

Kennisdomein:

 • Assessment & Advies
 • Corporate accountmanagement
 • Coaching
a.raymakers@gitp.nl