Ahold gaat van IT naar Tech

Ahold case

GITP en Info Support brengen expertise en talenten van IT-specialisten in kaart

De juiste persoon op de juiste plek, hoe realiseer je dat in een organisatie? Hiervoor heb je inzicht nodig in je medewerkers: welke kennis hebben ze in huis? En waar liggen hun natuurlijke talenten? GITP en Info Support brachten in een record tempo - binnen acht weken - voor 150 IT-medewerkers hun expertise en talenten in kaart. Het doel? De stap maken naar een techgedreven organisatie.

Ahold wil de stap maken naar een techgedreven organisatie. Om deze stap te kunnen maken moet er meer technische IT-expertise in huis komen, zodat de organisatie minder afhankelijk is van leveranciers en sneller kan innoveren. Anne-Wil Kip, Head of HR Data, Tech, Digital & e-Commerce bij Ahold: “Het belangrijkste verschil tussen een IT-organisatie en een techgedreven organisatie is de hoeveelheid technische kennis die intern aanwezig is. Een techgedreven onderneming heeft expertise zelf in huis en besteedt veel minder projecten uit aan partners. Het voordeel hiervan is dat je eigenaarschap hebt over de belangrijkste technische keuzes en processen, meer snelheid kunt maken en meer kunt focussen op business transformatie.”

EQ, IQ en TQ

Succesvol zijn in een functie vraagt meer dan alleen technische kennis. Daarom wil Ahold niet alleen de technische expertise in kaart brengen, maar ook de competenties en talenten van medewerkers. Eveline Ploeger, senior adviseur bij GITP: “We wilden graag een totaaloverzicht per medewerker geven dat zowel de competenties, drijfveren als de technische kennis op een objectieve manier inzichtelijk maakte. Dat objectieve is belangrijk, want als je een manager vraagt om de werkprestatie te beoordelen van een medewerker, geeft dat eigenlijk alleen relevante informatie voor het presteren in de huidige functie van deze medewerker. Als je wilt weten hoe medewerkers zullen presteren in een andere functie, kun je dat niet alleen beoordelen aan de hand van het gedrag in de huidige functie. Daarom zoomen we in onze tools vooral in op de aanleg en competenties van mensen. We geven inzicht in het ontwikkelpotentieel.”

Skills Assessment Framework

Naast inzicht in talenten en competenties, speelde het kennisniveau van medewerkers een grote rol. Maar hoe toets je het dit niveau? Hiervoor heb je een ervaren IT-partij nodig die gespecialiseerd is in het opleiden en toetsen van IT-specialisten. Het Kenniscentrum van Info Support is zo’n partij. Thomas de Klerk, Chapter Lead Software & Architecture bij Info Support: “Voor het in kaart brengen van IT-expertise gebruiken we bij Info Support gevalideerde modellen, zoals het Skills Assessment Framework. Met dit Framework maken we inzichtelijk over welke kennis en kunde medewerkers moeten beschikken voor de verschillende IT-functies binnen een organisatie. Binnen Ahold in totaal dertien kennisgebieden relevant, zoals Internet of Things, architecture, networking & infrastructure, software craftmanship en strategic tech knowledge. Vervolgens is gezamenlijk met Ahold bepaald welke specifieke IT-kennis noodzakelijk is voor welke IT-functie en in hoeverre dit gebied beheerst moet worden. In totaal hebben we het benodigde kennisniveau voor maar liefst dertig verschillende IT-rollen in kaart gebracht.”

150 assessment-interviews

Nadat het Skills Assessment Framework was afgerond, zijn de assessments-interviews gehouden.. Thomas: “In slechts zes weken tijd interviewden we maar liefst 150 IT-professionals. Het assessment werd afgenomen met een op maat gemaakte vragenlijst voor Ahold. We hebben voor ieder kennisgebied specifieke vragen geformuleerd. Voor het kennisgebied technology knowledge hoorden bijvoorbeeld vragen als: wat kun je vertellen over manieren om de kwaliteit van software optimaal te houden? Aan de hand van deze voorgedefinieerde vragen hebben we de kennis van medewerkers getoetst.

De uitslag van de assessments-interviews en het resultaat van de GITP competentietesten vormden één totaalprofiel. Aan de hand hiervan heeft het management van Ahold besloten welke IT-specialist het beste past bij welke rol. Eveline van GITP/ PI Company: “Het nemen van deze beslissingen blijft natuurlijk mensenwerk. Maar door de data uit de assessments te interpreteren en te bediscussiëren kan het management tot een beter onderbouwd en objectiever besluit komen. Doordat we samen met Info Support een totaalprofiel hebben kunnen maken, hebben we voor Ahold het volledig plaatje op tafel gelegd. Dat hadden we afzonderlijk van elkaar niet gekund, dus daar ben ik trots op.”

Het resultaat

Anne-Wil Kip, Ahold “Dankzij GITP en Info Support hebben we in korte tijd veel medewerkers in nieuwe posities kunnen benoemen. We hebben bijna alle IT-specialisten een nieuwe plek kunnen geven in onze Tech organisatie die past bij hun kennis, ervaring en ambitie. Daarnaast hebben we inzicht gekregen in de expertise die nog ontbreekt binnen onze organisatie en waar we ons nog sterker in kunnen ontwikkelen. Ook dat is waardevolle informatie voor bijvoorbeeld recruitmentactiviteiten en voor de ontwikkeling van trainingsaanbod”.

We komen graag in contact!
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001