GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Categorie
Individuele assessments
Je bevindt je hier:

Geschiktheidassessment

Vind de perfecte match bij het functieprofiel.

Om als organisatie een belangrijke speler in de markt te blijven, bent u altijd op zoek naar uitzonderlijk talent. Zomaar iemand aannemen doet u nooit, u wilt graag zekerheid over de match tussen het beschikbare profiel en de kandidaat. De Geschiktheidassessments van GITP bieden een onafhankelijk en objectief advies over de profielmatch, voor elk profiel en functieniveau. Zo kunt u erop vertrouwen dat de nieuwe medewerker een aanwinst is voor de organisatie.

Man wandelend in park
Een geschiktheidassessment geeft zekerheid over de match tussen functieprofiel en kandidaat. 

Het resultaat

De interactieve online rapportage en persoonlijke terugkoppeling na afloop:

  • Geven een onafhankelijk en objectief advies over de profielmatch; de match tussen de potentiële medewerker en de functie.
  • Verlagen de kans op een mismatch 
  • Bieden de kandidaat een uitdagende en inzicht gevende ervaring 
  • Voldoen aan de hoogste standaard in security en kwaliteit: ISO, NIP, COTAN

Bekijk hier een demo van een online voorbeeldrapportage.

Voor iedereen een passend Geschiktheidassessment

Variant 1: Eenvoudige vraagstelling en laag afbreukrisico | € 1.345,- exclusief BTW

Variant 2: Meervoudige vraagstelling en gemiddeld afbreukrisico | € 2.365,- exclusief BTW

Variant 3: Complexe vraagstelling en hoog afbreukrisico | € 2.855,- exclusief BTW

Hoe gaan wij te werk?

Ieder assessment begint met een telefonische intake en eindigt met een persoonlijke terugkoppeling. De tussenliggende stappen vinden zowel online, als in een assessmentcentrum plaats. Een geschiktheidassessment bestaat uit de volgende stappen.

  1. De intake: tijdens het intakegesprek bepalen we het doel en stellen we een persoonlijk, interactief, modulair opgebouwd programma samen.
  2. Online psychologisch onderzoek: voorafgaand aan de assessmentdag vult de kandidaat zelfstandig enkele vragenlijsten in, onder meer om inzicht te krijgen in drijfveren en capaciteiten.
  3. Diepte-interview: op de assessmentdag heeft de kandidaat een diepte-interview met een adviseur, waarin zaken als loopbaan, ambities, motivaties, sterke en minder sterke kwaliteiten naar voren komen. 
  4. Rollenspel/game: aan de hand van een interactief rollenspel of gamevariant worden de vaardigheden in kaart gebracht en krijgt de kandidaat direct een terugkoppeling op zijn/haar ontwikkelpunten. 
  5. Terugkoppeling: in het terugkoppelgesprek met de adviseur en kandidaat worden de uitkomsten van het assessment besproken.