088 - 448 70 00 Login 088 - 448 70 00 Login
Interactie GITP1

Laat ook toezichthouders een assessment doen

Bij het benoemen van toezichthouders wordt zelden gebruikgemaakt van assessments, terwijl deze het afbreukrisico voor zowel de organisatie als de kandidaat in kaart kunnen brengen. Anthon van der Horst van GITP Executive Expertise pleit er dan ook voor om ook toezichthouders vaker een assessment te laten ondergaan (ook al voelt dat wat ongemakkelijk).

Sorry no English version available at the moment

The insights are only available in Dutch.

No insight found