088 - 448 70 00 Inloggen
Portret GITP3

Voorbereiding analogieëntest

U gaat binnenkort de analogieëntest Connector Verbal Analogies van GITP | PiCompany maken. Met analogieën wordt het redeneervermogen op het gebied van taal gemeten. Deze test gaat om het herkennen van relaties tussen woorden. Om een indruk te krijgen van wat u te wachten staat, kunt u een oefentest maken.

Om aan uw aanvraag te kunnen voldoen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan vindt u in onze Privacy policy *

Analogieën oefenen*

Om te kunnen oefenen dient u het formulier in te vullen. Uw gegevens worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, zullen niet aan derden worden verstrekt en voor geen enkel ander commercieel doel gebruikt worden. In lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn uw persoons- en testgegevens niet toegankelijk voor onbevoegden. Klik hier voor onze informatie over uw privacy policy.

Meer informatie vindt u in de handleiding en FAQ voor kandidaten.

*Wij zijn voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van onze testen. Dit betreft zowel de inhoud als het uiterlijk van onze testen. Deze oefentest heeft een nieuw uiterlijk gekregen; inhoudelijk is er niets gewijzigd. Mocht u opmerkingen hebben of technische problemen ondervinden, vragen wij u contact op te nemen via servicedesk@gitp.nl