GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Hanno Meyer

"Doe wat nodig is, volg uw gevoel en verlies uw verstand niet."

Hanno Meyer

Vanuit een sensitief-kritische houding volg ik de ontwikkeling van de cliënt in relatie tot de vraagstukken en strategische koers van de organisatie. Beter leren waarnemen, bewuster worden van eigen kracht en ineffectief gedrag, leren aanvaarden van kwetsbaarheid, zijn mogelijk te bereiken resultaatgebieden die bijdragen aan het vermogen om strategischer te kunnen handelen.

We spreken van tevoren een ontwikkelingsrichting af, maar we weten nooit hoe ver we komen of wat we tegen zullen komen. Ik confronteer met compassie vanuit defocus: ik heb de vragen, niet de antwoorden. Als professioneel begeleider/coach/organisatiepsycholoog heb ik veel kennis, technieken en vaardigheden vergaard op het vlak van psychologie en bedrijfskunde. In het werk met een cliënt probeer ik dit alles te vergeten om oordeel vrij te kunnen luisteren en werkelijk in het contact met de cliënt te gaan. Ik heb geen uitdrukkelijke wens om de ander per sé te helpen, en heb ook geen angst voor dat wat zich aandient. Ik maak contact met wat er is. Dan vraag ik me af, wat is hier nodig?

Executive Expertise

Executive Expertise bestaat uit een dedicated team consultants die hun sporen hebben verdiend als adviseur op het niveau van toezicht, bestuur en directie in diversemarkten. Deze experts op het gebied van governance en leadership geven advies op executive level over verschillende klantvragen en kunnen daarbij een passendedienstverlening bieden.In mijn begeleidingstrajecten pak ik een breed scala van thema ́s en vraagstukken op: executive coaching, competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding /outplacement, burn-out en stressmanagement, communicatieve vaardigheden, (team)conflicthantering en zingevingvraagstukken. De trajecten zijn kort, intensief, oplossingsgericht en gericht op persoonlijke kracht en ontwikkeling.

Kennisdomein:

 • Coaching
 • Executive coaching
 • Assessment en advies
 • Talentontwikkeling
 • Talentmanagement
 • Loopbaan en mobiliteit
 • Outplacement
 • Management development
 • Leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Mediation