Je bevindt je hier:

Sollicitatietraining Vertrouwenscommissie

Zo komt u uit bij de beste kandidaat.

Het goed voorbereiden van de selectiegesprekken met kandidaat-burgemeesters door de vertrouwenscommissie is van groot belang, onder andere om de juiste informatie te verzamelen bij de kandidaten. Hoe voert u een goed selectiegesprek om tot een verantwoorde keuze van kandidaat te komen? Met deze sollicitatietraining komt u altijd uit bij de beste kandidaat.  

Het resultaat

Na de training kunt u een professioneel selectiegesprek voeren met kandidaat-burgemeesters; Objectief en onderbouwd kandidaat-burgemeesters beoordelen; Gedragen en weloverwogen besluitvorming voorleggen aan de raad. Daarnaast zorgt de training ervoor dat de commissie deze informatie goed kan beoordelen en vergelijken om vervolgens te komen tot een afgewogen keuze van de kandidaten. 

Zo gaan wij te werk

Voorafgaand aan de training stemt de trainer het trainingsprogramma af met de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de gemeentesecretaris en de griffier. Er vind een kennisneming plaats van relevante stukken, zoals profielschets, documentatie en kenmerken van de gemeente door de trainer. Ook zal er een instructie worden gegeven van een ‘kandidaat-burgemeester’ (trainingsacteur) met betrekking tot de specifieke ken­merken van de vacature. De commissieleden krijgen een voorbereidingsopdracht om voorwerk te verrichten ten aanzien van aan­dachtsgebieden, profiel, relevante thema’s en selectievragen 

Tijdens de training komt o.a. aan bod: 

 • Effectief voeren van de ge­sprekken in relatie tot de profielschets. 
 • Het vertalen van de competenties, bestuursstijlen, criteria en andere thema’s uit de profielschets in concrete vragen. 
 • Het afstemmen van rol- en taakverdeling tussen de leden, voorzitter en adviseurs van de commissie. 
 • Oefenen en evalueren met een gesimuleerde ‘kandidaat-burgemeester’ (trainingsacteur).  
 • Het vergelijken van kandidaten, rangordening, afwegingen en eindkeuze maken. 
 • Beoordeling/scorematrix op maat maken en hanteren. 

Daarom kiest u voor GITP 

 • Maximale risicoreductie bij benoeming burgemeesters 

 • De GITP Executive Expertise consultant heeft kennis, inzicht en ervaring ten aanzien van politiek-bestuurlijke processen binnen gemeenten.  

 • De GITP Executive Expertise consultant is ervaren in het opstellen van profielschetsen en in het begeleiden van een vertrouwenscommissie bij een benoemingsproces voor een nieuwe burgemeester. 

 • Waardering ‘goed tot zeer goed’ o.b.v. een recent gehouden evaluatieonderzoek bij een twintigtal gemeenten die onder meer een training hadden georganiseerd. 

 • Aanvullende dienstverlening in het benoemingsproces: 

 • Begeleiding van de vertrouwenscommissie bij het opstellen van de profielschets burgemeester. 

 • Het uitvoeren van een Executive Assessment Programma specifiek afgestemd op het ambt van burgemeester. 

 • Hoogste standaard in security en kwaliteit: ISO, NIP, COTAN 

Meer informatie over deze service?

Peter Mulder
Insights
Populair

DARKSIDE WEBINAR (GRATIS)
Het effect van de darkside op leiderschap.

TALENT MAP (DEMO)
Breng talent in kaart.

Employer Journey Playbook
Het verhaal achter een succesvolle Employer Journey.