Je bevindt je hier:

Profielschetsbegeleiding Vertrouwenscommissie

Een gedegen profielschets opstellen.

Onze ervaring wijst uit dat de aandacht en tijd die de (aanstaande) vertrouwenscommissie besteedt aan het doordacht opstellen van het profiel zich dubbel en dwars terugverdienen. Het opstellen van de profielschets is van groot belang is in de wervings-, selectie- en benoemingsprocedure. Maar ook na de aanstelling van de burgemeester bij het beoordelen van het functioneren tot aan een herbenoeming. De Executive Consultants van GITP hebben de ervaring om jouw commissie hierbij vakkundig te begeleiden.  

Het resultaat

Onze Executive consultants geven tijdens hun begeleiding onafhankelijk en objectief advies bij het opstellen van de profielschets. Daarbij zorgt de consultants voor draagvlak binnen de vertrouwenscommissie voor het opgestelde profiel. Met GITP Executive Expertise bent u verzekerd van een goede kandidaat voor de functie van burgemeester.

Zo gaan wij te werk

Door het gezamenlijk opstellen van een profielschets heeft de commissie alle overwegingen goed doordacht en zijn eventuele verschillen van inzicht goed doorgesproken. Hierbij kunnen de ideeën en wensen van de raad, het college, de burgers of belangengroepen worden meegenomen. Het vastgestelde profiel is een specifiek op de eigen gemeentelijke situatie toegespitste en duidelijke schets van eisen. Het is dus veel meer dan een enkelvoudige profielschets. Bij de werving, selectie en beoordeling van kandidaten biedt dit profiel een solide houvast, omdat de criteria waar kandidaten aan worden getoetst helder en eenduidig zijn. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het profiel is de ‘Handreiking benoemingsproces burgemeester’ zoals in mei 2016 uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink rijksrelaties. De bestuursstijlen en bestuurscompetenties zoals beschreven in de handrei king, vormen de basis voor de profielschets, de selectie en het assessment van de burgemeester.

Burgemeester
Bij de werving, selectie en beoordeling van kandidaten biedt dit profiel een solide houvast, omdat de criteria waar kandidaten aan worden getoetst helder en eenduidig zijn.

Proces

GITP/PiCompany biedt de vertrouwenscommissie de volgende ondersteuning om tot een heldere profielschets te komen: 

 1. De GITP Executive Expertise consultant maakt vooraf kennis met de (beoogde) voorzitter en de secretaris van de vertrouwenscommissie. In dit gesprek worden de vragen van de commissie en de voorgestelde aanpak besproken. 

 2. De consultant stelt een programma op voor een werkconferentie met de commissie om tot het profiel te komen. 

 3. De commissieleden vullen vooraf een bestuursstijlenvragenlijst in. Deze vragenlijst biedt na verwerking inzicht in de door de commissie gewenste bestuursstijlen voor de nieuwe burgemeester. Deze uitkomsten dienen mede als input voor de werkconferentie.

 4. De (secretaris van de) commissie stelt een kernachtig omgevingsprofiel op van de gemeente, dat eveneens als bouwsteen voor het profiel wordt ingebracht. 

 5. In een werkconferentie van twee aansluitende dagdelen bespreken en bepalen de commissieleden, met ondersteuning van de consultant, de elementen voor de profielschets om te komen tot een helder en evenwichtig profiel. 

 6. De consultant stelt vervolgens een concepttekst op voor de profielschets, die door de commissie kan worden aangepast en vastgesteld. 

Daarom kiest u voor GITP 

 • Maximale risicoreductie bij benoeming burgemeesters 

 • De GITP Executive Expertise consultant heeft kennis, inzicht en ervaring ten aanzien van politiek-bestuurlijke processen binnen gemeenten.  

 • De GITP Executive Expertise consultant is ervaren in het opstellen van profielschetsen en in het begeleiden van een vertrouwenscommissie bij een benoemingsproces voor een nieuwe burgemeester. 

 • Waardering ‘goed tot zeer goed’ o.b.v. een recent gehouden evaluatieonderzoek bij een twintigtal gemeenten die onder meer een training hadden georganiseerd. 

 • Aanvullende dienstverlening in het benoemingsproces: 

 • Begeleiding van de vertrouwenscommissie bij het opstellen van de profielschets burgemeester. 

 • Het uitvoeren van een Executive Assessment Programma specifiek afgestemd op het ambt van burgemeester. 

 • Hoogste standaard in security en kwaliteit: ISO, NIP, COTAN 

Meer informatie over deze service?

Peter Mulder
Insights
Populair

DARKSIDE WEBINAR (GRATIS)
Het effect van de darkside op leiderschap.

TALENT MAP (DEMO)
Breng talent in kaart.

Employer Journey Playbook
Het verhaal achter een succesvolle Employer Journey.