088 - 448 70 00 Login 088 - 448 70 00 Login

Optimaal werken op afstand - Virtual Classroom

In deze Virtual Classroom leer je optimaal te werken op afstand.

Je werkt meer dan je gewend bent op afstand, waarbij veel vanzelfsprekendheden weggevallen zijn. In deze virtuele training leer je nog beter om te gaan met uitdagingen zoals effectief werken in je thuissituatie: tijd- en energiemanagement. Ook leer je vorm te geven aan communicatie met collega’s die passend is bij thuiswerken. Daarnaast leer je een goede balans vinden tussen je werk- en privérollen, bijvoorbeeld: hoe stem je werktijden en privéverantwoordelijkheden op elkaar af?