088 - 448 70 00 Login 088 - 448 70 00 Login

Chief Information Officer

Mijn motivatie is altijd geweest om complexe concepten en processen te begrijpen en mede daardoor in staat te zijn een proces positief te beïnvloeden. Vanaf mijn puberteit ben ik al gefascineerd geweest door menselijk gedrag. Proberen te snappen waarom we iets doen of juist niet doen. Psychologie is daarbij een studie die je ook inzicht geeft in het feit dat we onze eigen wil en ratio wel eens overschatten. De context waarin we werken heeft een grote invloed op ons gedrag. En deze context is vaak wel te beïnvloeden. Juist in mijn rol binnen GITP wil ik een positieve bijdrage leveren aan de context van de organisatie om zowel mijn collega’s, de deelnemers als onze klanten maximaal inzicht te kunnen geven. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Binnen wetenschappelijke kaders en met de voeten op de grond. En met data als fundament.

“Complexiteit simpel kunnen uitleggen is wat mij drijft. Dit geeft duidelijkheid en inzicht. Zodat zowel mensen als organisaties zich kunnen ontwikkelen”.
D.van.Zanten@gitp.nl