088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen

Van diversiteit naar inclusie: een leerzame ervaring

Deze actieve game geeft je een leerzame ervaring in de dynamiek rondom diversiteit. Ook leer je hoe je kunt werken aan samenwerking waarin inclusie leidend is. GITP werkt hierbij samen met outdoor trainers. De game vindt buiten plaats.

De game is in te zetten als bouwsteen voor bijvoorbeeld een cultuurprogramma, een teamontwikkelingsprogramma of een Management Development-programma. We gaan graag met je in gesprek over de wijze waarop we met jou de game optimaal kunnen inzetten.

088-4487210

Waarom kiezen voor de eilanden-game?

 • Je wilt bewust leren omgaan met fricties en botsingen met mensen met andere waardenoriëntaties, en een manier vinden om recht te doen aan zowel de eigen als andermans waarden en belangen.
 • Iedereen heeft een eigen set waarden waardoor je je laat leiden (waardenoriëntaties) en sommige waarden of belangen lijken in eerste instantie te concurreren met de jouwe. Maar als je ze onderzoekt en verwoordt, ontstaat er vaak ruimte ze te verenigen.
 • Je wilt de verschillende manieren van denken en aanpakken van de aanwezigen beter gebruiken bij complexe vraagstukken. Verschillen kunnen als je ze betekenis geeft ook verrijkend en vernieuwend zijn.
 • Je wilt de inzichten die je hier opdoet concreet gebruiken in je eigen praktijk.

Voor wie is de game?

 • Professionals en leidinggevenden die werken in een complex krachtenveld met spelers met verschillende waardenoriëntaties.
 • Teams waarin mensen met verschillende waardenoriëntaties werken. Die inzicht willen ontwikkelen in hoe om te gaan met diversiteit en verschillende waardenoriëntaties en te werken aan samenwerking waarin inclusie leidend is.

Inhoud

 • Inleiding op de thema’s inclusie en diversiteit
 • Actief eigen maken en vormgeven van waardenoriëntaties (bron: Klaas van Egmond);
 • Bewust ontmoeten van mensen met andere waardenoriëntaties
 • Inzicht in de processen die kunnen leiden tot: afstand houden, oordelen, onderscheid maken, afsluiten, buitensluiten.
 • Inzicht in gedrag dat leidt tot inclusie en samenwerking; de werking van erkenning.
 • Inzicht in balans:, werken aan inclusieve samenwerking en werken aan een resultaat.

Resultaat

Wat heb je geleerd na de game?

 • Inzicht gekregen in wat er met jou en de ander gebeurt als jullie door verschillende waardenoriëntaties worden geleid.
 • Inzicht gekregen in jouw primaire impulsen in relatie tot mensen met andere waardenoriëntaties.
 • Je hebt geoefend om innerlijke signalen, waarden en belangen op een constructieve manier in te brengen en je open te stellen voor die van anderen.
 • Je hebt beleefd hoe het is om onderdeel te zijn van een groep, dus ergens bij te horen. Én wat het betekent om uit een reeds gevormde groep te bewegen naar anderen en nieuwe samenwerkingsrelaties op te bouwen.
 • Je hebt geleerd om te reflecteren op het proces van samenwerken en de onderstroom daarin bespreekbaar te maken.

Praktische informatie

 • Tijdsduur: de game duurt vier uur.
 • Inzetbaar voor 12-20 mensen per groep
 • Kosten: voorgesprek en voorbereiding (1,5 dagdeel), uitvoering trainer (1 dagdeel) uitvoering outdoor trainer (1 dagdeel), materiaalkosten (aantal deelnemers x 50,-), verzekeringskosten (2,38 p.p.)
 • Locatie: outdoor-veld van minimaal 25/25 meter; zaal voor instructies en afronding.
 • Wij adviseren om voorafgaand aan de game een kick-off te doen voor een heldere focus en op een later moment met elkaar te reflecteren op de inzichten van de dag. Dan wordt ook duidelijk welke acties er individueel of groepsgewijs ondernomen kunnen worden om diversiteit en inclusie verder te bevorderen.

contact

Advies over het inzetten van de game? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Annemarie van Haaren

Sr. Adviseur en Trainer

"Zelfbewustzijn is een sleutel om anderen ook goed te kunnen zien."

Ik werk al zo ́n 20 jaar met de thema ́s:

(Persoonlijk) Leiderschap, presentie en sturing binnen complexe krachtenvelden;

Kwetsbaarheid en kracht als basis voor écht leiderschap;

Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Ik werk als coach, teamcoach en trainer met adviseurs, leidinggevenden en bestuurders met name in het publieke domein.

Mijn focus ligt bij het zakelijke én het menselijk aspect. De vraag is wat heb je te doen? En wat heb je persoonlijk te bieden? Het gaat erom dat je je rol pakt én jezelf inbrengt.

Ik zoek naar de eigenheid van elk mens. Besteed aandacht aan het mentale brein, maar ook aan het hartbrein en het intuïtieve brein. Wat drijft je, wat is je talent? Wat remt je, wat maakt je kwetsbaar? Soms domineren gedragspatronen als een tweede natuur. Door bewustzijn schep je vrijheid en ruimte voor nieuwe gedragsscenario’s, waarbij de eigen energie weer gaat stromen.

Mensen zijn vaak verrast over hun impact, als ze vertrouwensvol en vanuit eigenheid gaan werken en communiceren. Juist vanuit eigenheid komt energie vrij om zaken op een natuurlijke manier in beweging te krijgen, verbondenheid te creëren, anderen te inspireren en in te schakelen. Vanuit een helder zelfbewustzijn kun je zowel je eigen positie bepalen, als de ander én de context zuiver zien. Vanuit zelfbewustzijn kun je samenwerken, sturen en loslaten.

Ik werk vanuit een diep vertrouwen in de menselijke natuur en de wijsheid binnen een systeem (een groep mensen). Verheug me erop om met betrokkene(n) energie vrij te maken en te verenigen voor zaken die er zakelijk en voor henzelf toe doen. Ik ga daarbij het weerbarstige of dat wat speelt in de onderstroom niet uit de weg. Mijn aanpak is diepgaand en no nonsens. Ik ben sensitief en scherp; zie mezelf ook als instrument.

Kennisdomein:

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap
 • Adviesvaardigheden
 • Coachvaardigheden
A.VAN.HAAREN@GITP.NL

Mechtelt Prins

Adviseur

"Beweging en ontwikkeling vraagt om zorgvuldigheid en duidelijkheid, absoluut geen voorzichtigheid en medelijden."

Samen met de opdrachtgever de juiste interventies kiezen, die de gewenste ontwikkeling teweeg brengen: dat is waar ik sinds 1990 met passie aan bijdraag.

Zoals we inmiddels weten uit onderzoek, zijn top-down ingezette veranderingen niet duurzaam en veroorzaken weerstand en andere ongewenste effecten. Maar bij de top beginnen is cruciaal. De ‘top’ kan een goede start maken op een strategie- of heidag. Ik begeleid veel van deze sessies. Sessies waarin een directieteam elkaar goed wil verstaan en inzicht krijgt in de diversiteit van hun team en hoe dit te benutten voor de gewenste ontwikkeling. Daarnaast werk ik veel met leidinggevenden om hun eigenheid te ontwikkelen, zodanig dat hun bijdrage van toegevoegde waarde is in de (veranderende) organisatie.

Mijn motte is: niet voorzichtig, wel zorgvuldig!

Kennisdomein:

 • (Persoonlijk) leiderschap
 • Cognitieve diversiteit
 • Communicatie
 • Leervoorkeuren
 • Omgaan met weerstand
M.PRINS@GITP.NL