GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Categorie
Executive assessments
Je bevindt je hier:

Burgemeesterassessment

De juiste beslissing bij een strategische benoeming.

Steeds vaker wordt bij de selectie van een burgemeester gebruik gemaakt van de uitkomsten van een assessment. En dat is niet vreemd: u wilt er immers op kunnen vertrouwen dat u de juiste beslissing neemt bij een strategische benoeming. U besteedt uw verantwoordelijkheid als commissie niet uit, maar ziet uw keuze graag ondersteund door professioneel extern advies.

Het resultaat

Dankzij dit assessment krijgt u als opdrachtgever onafhankelijk en objectief advies over de profielmatch. Ook in de kansen en risico’s en de talenten en kwaliteiten van de kandidaat. De resultaten zijn betrouwbaar dankzij wetenschappelijk valide testmateriaal én de inzet van ervaren, betrokken en onafhankelijke adviseurs. 

De kandidaat heeft dankzij het assessment persoonlijke duidelijkheid over de fit tussen zijn of haar persoonlijkheid, kennis en vaardigheden en de functie. De dag – een uitdagende en interactieve leerervaring – vormt een mooie kans om te reflecteren op eigen ambities en loopbaan en draagt bij aan de eigen ontwikkeling. 

HOE GAAN WIJ TE WERK?

In het Burgemeesterassessment wordt gefocust op bestuurlijke kwaliteiten en leiderschap, waarbij een meer dan gemiddelde match met de context wordt gemaakt. Het assessment geeft inzicht in talent, ontwikkelpotentieel, leiderschapsstijl, ambities en waarden van de deelnemer in relatie tot de organisatiecontext en opgaven voor de burgemeester.  

Bij dit assessment is een Executive Consultant betrokken, die zich dagelijks bezig houdt met de beoordeling en ontwikkeling van directeuren en bestuurders. Het assessment zal in beginsel worden verricht door adviseurs van GITP die niet bij de overige werkzaamheden ten behoeve van de vertrouwenscommissie zijn betrokken.  

Het assessment dient als toetsing van de eigen indrukken en de consultant geeft eventuele risico’s en ontwikkelings-/aandachtspunten aan. Dit kan input geven ter bevestiging of heroverweging van de voorlopige voorkeur van de vertrouwenscommissie.

Het proces: drie stappen

  • Intake met opdrachtgever en met de deelnemer
  • Burgemeesterassessment dag 
  • Terugkoppeling

WAT KOST EEN burgemeesterAssessment?

€ 3.999,- per persoon, exclusief BTW.