Boeken

  Testen en interessante websites (bijlage Groot Psychologisch Modellenboek)

  Een overzicht van alle testen en websites per psychologisch model

  1. Het situationeel leiderschapsmodel
   Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie

   Test: het toepassen van het model vraagt om inzicht in je eigen voorkeuren en stijl van leidinggeven. Er zijn diverse sites waar je kunt testen wat jouw gedragsstijl in een leidinggevende rol is. Zie bijvoorbeeld www.academy.capgemini.nl/onlinetest/slg/


  2. Het model van concurrerende waarden
   Criteria voor effectieve managers

   Test: met de vragenlijst Managementstijl op kun je een globaal beeld krijgen van jouw stijl van leidinggeven. Bij de uitslag van deze vragenlijst is het belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratievragenlijst is. Het is daarom niet de bedoeling om definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden.


  3. De skill/will-matrix
   Elke medewerker vraagt om een andere stijl van leidinggeven

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  4. De machtsafstandreductietheorie
   Over beïnvloeding op basis van macht of non-macht

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  5. De maakbaarheid van charisma
   Werk aan je eigen charisma en vergroot je invloed

   Test: of je nu leidinggevende, adviseur of verkoper bent, in moeilijke tijden krijg je meer voor elkaar met een vleugje charisma. Middels deze Charisma-test kun je bepalen hoe charismatisch je op dit moment bent.


  6. De tijdmanagementmatrix
   Taken organiseren en uitvoeren door prioriteiten te stellen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staan wel aanwijzingen en oefeningen die je kunnen helpen het model in de praktijk te brengen.


  7. Het leiderschapsontwikkelingsmodel
   Echt leiderschap vraagt om grondige zelfkennis

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  8. Het affectief leiderschapsmodel
   De interactie tussen ratio, motivatie en emotie in leiderschap

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  9. De Gouden Cirkel
   Inspirerend leiderschap: begin met het waarom in alles wat je doet!

   Test: Sinek biedt op https://www.startwithwhy.com een onlinecursus aan om je eigen WHY te ontdekken. Van daaruit kun je dit met meer gemak voor een afdeling, team of organisatie doen. Je komt echter ook al een heel eind door de hulpvragen zoals in het boek geformuleerd, te beantwoorden.

  10. Invloed
   De zes geheimen van het overtuigen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  11. Het Twee Factoren model van Herzberg
   Hoe motiveer je medewerkers en hoe houd je ze gemotiveerd?

   Test: er zijn verschillende motivatievragenlijsten en -tests op de markt waarin aspecten van het Twee Factoren model worden meegenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld op www.123test.nl een werkwaardentest en ook een arbeidstevredenheidstest beschikbaar, waarin een aantal uitgangspunten van de hygiënefactoren en de motiverende factoren zijn verwerkt. Beide tests zijn bruikbaar om inzicht te krijgen in de vraag welke waarden belangrijk zijn voor iemands tevredenheid en motivatie.
   Werkwaardentest: https://www.123test.nl/werk/
   Arbeidstevredenheidstest: https://www.123test.nl/arbeidstevredenheid/

  12. De IK-boodschap
   Goede feedback geven in vier stappen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.
    

  13. Het STAR®-model:
   Een gesprekstechniek voor het selecteren, beoordelen en coachen van medewerkers

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  14. Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
   Actief luisteren in drie stappen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staan wel oefeningen om het model in de praktijk te brengen.


  15. Het communicatiestijlenmodel
   Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen

   Test: met de Communicatiestijlentest kun je zowel je eigen communicatiestijl als die van een gesprekspartner als uitgangspunt nemen.


  16. De Roos van Leary
   De relatie met anderen verbeteren door bewust te sturen op gedrag

   Test: via www.testjegedrag.nl/tjg/zelftest/zelftest.htm kun je voor jezelf bepalen wat jouw voorkeursgedrag is in relatie tot een ander. Je kunt deze vragenlijst ook gebruiken om het gedrag van de ander te typeren. Het is belangrijk om te beseffen dat het resultaat van deze test niet is bedoeld als een karakterschets van een persoon. Het geeft alleen weer welke gedragingen iemand het meest (het liefst) toepast.


  17. Het model van rapport (NLP1)
   Effectief contact leggen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staan oefeningen om het model in de praktijk te brengen.


  18. Het interactiemodel
   Effectiever communiceren en samenwerken

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. In het boek staat wel een test om te meten of je in staat bent om de verschillende niveaus te herkennen.


  19. Het kernkwadrant van Ofman
   Op zoek naar verborgen kwaliteiten

   Test: op www.123management.nl/0/040_mensen/a400_mensen_13_teamrol_kernkwadranten.html staan verschillende vragen die helpen bij het opstellen van een kernkwadrant. Een eenvoudige manier om snel een kernkwadrant te kunnen maken, is door onderstaande vragen te beantwoorden:

   - Ik ben … (kwaliteit)
   - Mijn omgeving zegt weleens tegen mij dat ik wat minder moet … (valkuil)
   - Ik heb erg veel moeite met mensen die … (allergie)
   - Mensen met wie ik vaak omga, adviseren mij om eens wat meer … (uitdaging)

   Binnen een team kan het kernkwadrantenspel van Ofman worden gebruikt om kernkwadranten en dubbelkwadranten samen te stellen.


  20. Het Thomas-Kilmannmodel
   Vijf manieren om conflicten te hanteren

   Test: de Thomas-Kilmanntest vind je op www.testjegedrag.nl/tjg/conflict/conflicttest.htm. Aan de hand van dertig vragen kun je achterhalen wat je voorkeursstijl is bij conflicten. Je ziet ook direct welke stijlen je minder vaak inzet. Omdat elke stijl nuttig is in bepaalde situaties, is het goed om die stijlen beter te leren kennen en beheersen.


  21. Het Harvard-model
   Zelfverzekerd onderhandelen zonder de relatie te beschadigen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staat wel een spel, het vijfeurospel dat is bedoeld om te leren wederzijdse belangen te onderzoeken en opties te ontwikkelen.


  22. De Transactionele Analyse (TA)
   Leren om weer zelfstandig te denken, te voelen en te handelen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek is het OVK Probleemoplossingsformulier opgenomen, dat is een hulpmiddel om bij de aanpak van vragen en problemen alle egoposities voldoende en in balans aan bod te laten komen.


  23. Het teammodel van Lencioni
   Vijf cruciale factoren voor het werken in een succesvol team

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek is een lijst met stellingen van Lencioni opgenomen om in kaart te kunnen brengen hoe het team scoort op de vijf factoren.


  24. De teamrollen van Belbin
   Succesvol presteren door de juiste teamsamenstelling

   Test: er zijn op internet diverse tests te vinden waarmee je kunt bepalen in welke mate de verschillende teamrollen je aanspreken. Zo kun je via www.123test.nl/belbin/ snel achterhalen welke rol het best bij je past.


  25. Het conflictescalatiemodel van Glasl
   Inzicht in de escalatiekracht van conflicten

   Test: de escalatietrap is makkelijk te begrijpen en bestudering ervan kan al snel tot een zelfdiagnose leiden. Deze zelfdiagnose geeft antwoord op de vraag op welke trede en in welke fase van een conflict men zich bevindt: http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl


  26. De AEM-cube
   Het samenstellen van effectieve teams op basis van diversiteit van de teamleden en de groeifase van een organisatie

   Test: er is geen test beschikbaar. Human Insight Internationaal en GITP in Nederland certificeren potentiële gebruikers. Mensen die gecertificeerd zijn, kunnen de AEM-cube bij derden toepassen. De vragenlijst is kort. Het invullen van de vragenlijst op de site van Human Insight duurt zo’n twaalf minuten en levert een uitgebreid rapport op. 


  27. Het Odin Development Compass (ODC®)
   Kerncompetenties en drijfveren zichtbaar maken

   Test: voor een proefmeting kun je je wenden tot het Odin Institute. Stuur een email naar: secretariaat@odininstitute.com Je ontvangt dan een inlogcode voor een testwebsite, waar je kosteloos een meting kunt doen en een beknopt rapport met de resultaten krijgt. 


  28. De dark side of personality
   Beter leidinggeven door breder inzicht in je persoonlijkheid

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model, maar wel een site met filmmateriaal ter illustratie van de verschillende dark side-profielen: http://www.hoganassessments.com/training/HDSVideoMenu1.aspx 


  29. De uiterlijke en innerlijke levenslijn
   Leiderschap vanuit uniciteit en persoonlijke kracht

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. Aan de hand een aantal vragen in het boek, kun je onderzoeken hoe jouw innerlijke en uiterlijke lijn zich tot elkaar verhouden. 


  30. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
   Een persoonlijkheidstypering gebaseerd op aangeboren persoonlijke voorkeuren

   Test: via internet kun je onder begeleiding van een gecertificeerd MBTI-adviseur een test laten afnemen. Voorbeelden zijn www.capt.org/take-mbti-assessment/mbti.htm en www.careerstyles.nl. Er zijn geen sites bekend waar je gratis de volledige test kunt invullen.


  31. The Big Five
   Inzicht krijgen in iemands persoonlijkheid

   Test: mensen zijn over het algemeen heel goed in staat een beeld van zichzelf te geven. Een vragenlijst over je persoonlijkheid is een hulpmiddel om de informatie die je over jezelf geeft op een systematische en betrouwbare manier te verzamelen. De Persoonlijkheidsvragenlijst van GITP bestaat uit 27 vragen die betrekking hebben op je gedrag. Hoewel de uitslag informatie geeft over je persoonlijkheid, is het belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratievragenlijst is. Het is dan ook niet de bedoeling om definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden. 


  32. Het Insights Discovery®-model
   Effectiever samenwerken door inzicht in gedragsstijlen

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. Trainer/coaches dienen gecertificeerd te zijn om met het instrument te mogen werken. Kijk voor meer informatie op: www.vitalitas-training.nl en http://www.insights.com/index.aspx


  33. Drive
   Eigentijds en effectief motiveren!

   Test: aan de hand van het stroomdiagram in het boek kun je eenvoudig vaststellen of het oude Motivatie 2.0 – motiveren via beloningen – van toepassing is, of dat upgrading naar Motivatie 3.0 noodzakelijk is.


  34. Emotionele intelligentie
   Effectiviteit verhogen door emoties waar te nemen, te herkennen en te gebruiken

   Test: op de website van GITP is een test beschikbaar waarmee je inzicht kunt krijgen in je
   emotionele competentie. Zie hiervoor http://www.gitp.nl/individuen/testlab/wie-ben-ik/emotioneleintelligentie.aspx. Ook op de website van 123test is een emotionele intelligentietest beschikbaar, zie https://www.123test.nl/eq-test/.


  35. Organisatiepersoonlijkheid
   De fit tussen individu en organisatie in zeven dimensies

   Test: een basisvariant van de Corporate Personality Inventory is beschikbaar op het Testlab van GITP: http://www.gitp.nl/individuen/testlab/mijn-werkgever/organisatiescan.aspx
   Met deze test is een globaal profiel te maken van de (huidige) organisatiepersoonlijkheid en de fit met de individuele persoonlijkheid.


  36. Leervoorkeuren
   Sneller en effectiever leren door te leren op de manier die het beste bij iemand past

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. In het boek is de quickscan Leervoorkeuren opgenomen. Na het doen van de quickscan kun je zien: Welke context heeft je voorkeur (de hoogste score)? Aan welke context heb je een hekel? Hoe zijn de voorkeuren verdeeld? Heb je een breed profiel of springt er één voorkeur uit? Kijk voor meer informatie over language of learning op: www.languageoflearning.net


    
  37. (On)bewust (on)bekwaam
   Inzicht in het bewust ontwikkelen van nieuwe vaardigheden

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. In het boek staan een aantal vragen waarmee je kunt leren herkennen in welke fase je je bevindt ten aanzien van een bepaalde vaardigheid. Het model laat zich overigens ook zonder deze vragen vrij gemakkelijk begrijpen.


  38. De leercyclus van Kolb
   Effectiever leren door verschillende leervormen te gebruiken

   Test: op internet zijn talloze tests te vinden die op het model van Kolb zijn gebaseerd. Zo kun je via de test op www.123test.nl/leerstijl/ meer inzicht krijgen in je manier van leren.


  39. Rationeel-emotieve therapie (RET)
   Belemmerende overtuigingen aanpakken

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  40. Het primary mental abilities-model
   Een gedifferentieerde kijk op intelligentie

   Test: hier vind je diverse voorbeelden van intelligentietests: 

   Figurenreeksen
   - Cijferreeksen
   Analogieën 

   Ze meten – naar het model van Thurstone – verbale, numerieke en analytische vaardigheden. Ze kunnen ook als oefenmateriaal worden gebruikt. Dat roept meteen de vraag op of het nuttig en aan te bevelen is om je voor te bereiden op een testsessie en tests te oefenen. De huidige opvatting is dat het oefenen van tests een positief effect kan hebben. Bekendheid met het type testopgaven kan de prestatie positief beïnvloeden. Daarnaast kan er een belangrijk positief effect uitgaan van een goede voorbereiding op de test, doordat angst vermindert en het vertrouwen in het eigen kunnen toeneemt. De intelligentie zal niet hoger worden door het oefenen, maar de testprestatie mogelijk wel.


  41. De logische niveaus van Bateson (NLP 2)
   Veranderen op het juiste niveau

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor het model, maar je kunt het wel oefenen. In het boek vind je een oefening om de logische niveaus toe te passen op je eigen doelen, om bijvoorbeeld inzicht in je loopbaan te krijgen. 


  42. De prestatiemotivatietest
   Verminder negatieve faalangst door je motivatie en persoonlijke verantwoordelijkheid te vergroten

   Test: de prestatiemotivatietest meet hoe groot iemands motivatie tot presteren is en brengt de mate van positieve en negatieve faalangst in kaart. Op grond van de testscores kunnen acties worden ondernomen. De prestatiemotivatietest bestaat uit negentig meerkeuzevragen en is verkrijgbaar via http://www.pearson-nl.com/paginas/41-producten.html


  43. Denksystemen
   Meer inzicht in afwegingen door onderscheid in ‘snel denken’ en ‘langzaam denken’

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. In het boek vind je een aantal vragen waarmee je meer inzicht kunt krijgen in jouw denksystemen.


  44. Fixed mindset versus groeimindset
   Leren en succes bevorderen door een ‘groeimindset’ te ontwikkelen

   Test: er is geen digitale test beschikbaar voor dit model. In het boek vind je oefeningen om zelf een op groei gerichte mindset aan te nemen en dat bij een ander te faciliteren.


  45. Zone van naaste ontwikkeling
   Talenten ontdekken en grenzen verleggen

   Test: een indicatie van de soort ondersteuning die een medewerker nodig heeft in het leren (in het ontwikkelen) levert de test die de vier leerstijlen van Kolb in kaart brengt. Goede aansluiting tussen Vygotsky en recent denken over het verklaren, voorspellen en beïnvloeden van gedrag is het instrument volgens het Triade-model van Poiesz (zie model 59): motivatie, capaciteit en gelegenheid. Jouw dagelijks leven levert regelmatig leermomenten en -mogelijkheden: reflecteer op je eigen leerstijl en hoe veel of weinig hulp je nodig had om iets nieuws te leren.


  46. Het 70:20:10 leermodel en de Ebbinghaus vergeetcurve
   Met 70:20:10 de vergankelijkheid van het geheugen bestrijden

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.

    

  47. Het model van bevlogenheid
   Betere betrokkenheid en prestaties van medewerkers door bevlogenheid

   Test: bevlogenheid kun je meten met de Utrechtse Bevlogenheids Schaal (UBES). Het instrument bevat 17 items en drie subschalen voor het meten van vitaliteit, toewijding en absorptie. De UBES is in de afgelopen jaren in een groot aantal verschillende landen gevalideerd. De test is o.a. zelf te maken op http://tests.psychologiemagazine.nl/Gezondheid/Bevlogenheidstest.


  48. Het stress and coping-model
   De dynamiek tussen jou en je omgeving: omgaan met stress

   Test: er zijn diverse tests beschikbaar om stress te meten. Via www.123test.nl/stress/ kun je bijvoorbeeld je werkstress meten. En voor de meting van verschillende coping-stijlen kun je bijvoorbeeld zoeken naar de Coping Skills Test

   Goede en wetenschappelijk gefundeerde tests zoals de Utrechtse Coping Lijst en de Coping Inventory for Stressfull Situations zijn verkrijgbaar via: http://www.pearson-nl.com/producten/42-ciss-coping-inventory-for-stressfull-situations.html


  49. De cirkels van Covey
   Je proactiviteit verhogen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. Het ontwikkelen van proactiviteit zit hem vooral in het doen. Covey adviseert dan ook om dertig dagen lang te oefenen met proactiviteit. In het boek staan aanwijzingen hoe dat te doen.


  50. Flow
   De optimale ervaring van denken, doen en willen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  51. Het Appreciative Inquiry-model
   Wat geeft organisaties energie voor veranderingsprocessen?

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  52. De maakbaarheid van geluk
   Gelukkig zijn heb je voor een groot deel zelf in de hand

   Test: Sonja Lyubomirsky biedt in haar boek De maakbaarheid van het geluk een korte thermometertest aan: de schaal voor subjectief geluk. In een Engelstalige versie is deze subjective happiness scale (SHS) ook te vinden op de website van het Positive Psychology Center van de Universiteit van Pennsylvania

   In haar boek biedt Lyubomirsky ook een test aan om je eigen geluksstrategie te bepalen en een keuze te maken uit de door haar aangeboden geluksactiviteiten. Daarnaast maken veel onderzoekers ook gebruik van de Oxford Happiness Questionnaire. Ook GITP biedt op deze website een korte Gelukstest aan.


  53. Het hamburgergeluksmodel
   Keuzes maken om gelukkig te worden, nu en in de toekomst

   Test: verschillende onderzoekers maken gebruik van de Oxford Happiness Questionnaire
   Ook GITP biedt op deze website een korte Gelukstest aan

   In het boek staan een aantal oefeningen van Ben-Shahar om je geluk in kaart te brengen.


  54. Rouwverwerking volgens Elisabeth Kübler-Ross
   Omgaan met lastige of pijnlijke processen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek vind je een voorbeeld van een ingrijpende ervaring. Ga voor jezelf na hoe je op zulke ervaringen reageert en ontdek de verschillende fasen.

  55. Job Demands-Resources model
   Hoe is werkstress te beïnvloeden?

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.


  56. De Map of Meaning
   Een gids voor het behoud van zingeving in leven en werk

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek vind je handvatten om jouw Map of Meaning te creëren.


  57. Het BOB-model
   Stapsgewijs toewerken naar gedragen besluitvorming

   Test:  er is geen (digitale) test beschikbaar van dit model. In het boek staan aanwijzingen om het model in de praktijk te brengen.


  58. De zes denkhoeden
   De creativiteit binnen een groep bevorderen

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar van dit model. 


  59. Het Triade-model
   Gedrag systematisch doorzien en sturen

   Test: feitelijk kan voor ieder gedrag een korte test worden gedaan door het bepalen van de waarde van de drie factoren. Wanneer deze waarden vervolgens worden vermenigvuldigd, ontstaat de T-score. Deze T-score geeft aan hoe waarschijnlijk het gedrag is. Eventueel kan worden bepaald wat per factor zou kunnen worden gedaan om de T-score te beïnvloeden. In het boek staat een voorbeeld van een Triade-matrix weergegeven die daarvoor kan worden gebruikt. Er is geen (digitale) test beschikbaar van dit model.


  60. Theorie U
   Diepgaande verandering: je innerlijke stem als raadgever

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staat een oefening over loslaten en het creëren van de toekomst.


    
  61. De piramide van Maslow
   Op weg naar zelfontwikkeling

   Test: er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model. In het boek staan tien stelregels die kunnen helpen om door te groeien tot de bovenste laag van de piramide.


  62. De loopbaanankers van Schein
   Over dat wat je nooit opgeeft, ook niet bij lastige loopbaankeuzes

   Test: via http://www.123test.nl/schein/ kun je achterhalen wat je voorkeursanker is. We willen hier echter wel een kanttekening bij plaatsen. Het toepassen van het model van de loopbaanankers vraagt om meer dan het invullen van een vragenlijst. Het is dus zeker aan te raden om je ook te laten interviewen door iemand met voldoende kennis van loopbaanontwikkeling.


  63. Loopbaanrollen
   Betere keuzes voor een loopbaan met je eigen signatuur door bewust werken aan je loopbaanrollen.

   Test: de VLR-30 is een door GITP ontwikkelde vragenlijst. Het betreft een als betrouwbaar en construct-valide onderzocht zelfrapportage-instrument van dertig items dat ook ingezet kan worden als een 360°-feedbackinstrument. De VLR-18 is een iets korter instrument, na invulling wordt een korte rapportage gegeven. Klik verder voor deze loopbaanrollenvragenlijst.


  64. Management Drives
   Drijfveren inzetten om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren

   Test: er is geen gratis (digitale) beschikbaar. De test is verkrijgbaar op http://www.managementdrives.com/over-md/de-md-vragenlijst


  65. De theorie van Motivatie & Behoefte
   Van aangeleerde behoeften naar motivatie
   Test: het achterhalen van iemands voorkeur gebeurt vaak op basis van inschatting en gevoel. Om je eigen voorkeur te achterhalen, kun je het beste vooral vragen stellen aan anderen. Hoe reageer je in bepaalde situaties? Welke van de voor- en nadelen spreken jou het meeste aan? Als hulpmiddel zijn er op internet verschillende vragenlijsten te vinden, meestal in het Engels gesteld. Een goed voorbeeld hiervan is ontwikkeld door Steers & Braunstein en wordt ook wel Manifest Needs Questionnaire genoemd.

   Er is geen (digitale) test beschikbaar voor dit model.

  Lees meer over het boek!
  Het Groot Psychologisch Modellenboek

  Groot Psychologisch Modellenboek